-5°C pochmurno z przejaśnieniami

W jaki sposób zrobić badanie DNA na ojcostwo?

Testy DNA to na tę chwilę najbardziej precyzyjna droga sprawdzenia biologicznego pokrewieństwa między prawdopodobnym rodzicem, a potomkiem. Pozwalają one  pozbyć się jakichkolwiek wątpliwości. I mimo że testy DNA wymagają wykonania wielu złożonych czynności, to od strony zleceniodawcy jest to proces wyjątkowo łatwy, na który składa się zaledwie kilka etapów. Poniżej zaprezentujemy krótko każdy z nich.
Etap pierwszy: Zamówienie zestawu do  pobrania materiału genetycznego
Jeśli rezultat analizy ma decydować w postępowaniu sądowym, pobranie próbek musi być wykonane przez upoważnioną do tego celu osobę w poradni medycznej. Jeśli  badanie zlecane jest wyłącznie na własne potrzeby, to materiał biologiczny można pobrać osobiście, a służy do tego  zestaw do zabezpieczenia próbek. Możemy go zakupić na kilka różnych sposobów, np. telefonując do laboratorium, bądź przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej laboratorium specjalizującego się w testach na ojcostwo.
Etap drugi: pobranie materiału genetycznego
Etap pobrania materiału biologicznego polega na potarciu wewnętrznej strony policzka przypominającym pałeczkę do oczyszczania uszu patyczkiem nazywanym wymazówką. W ten właśnie sposób z jamy ustnej pobiera się komórki nabłonka, z których w kolejnym kroku, w wyniku określonych procesów laboratoryjnych, otrzymuje się już „oczyszczone” DNA. Pełny proces trwa na ogół nie więcej niż kilkadziesiąt sekund, jest całkowicie bezbolesny i jest w stu procentach nieinwazyjny dla badanych osób.
Etap trzeci: przesłanie próbek do laboratorium
Gdy już wszystkie próbki zostaną zabezpieczone trzeba je jeszcze nadesłać do laboratorium specjalizującego się w ustalaniu pokrewieństwa, gdzie wykonana zostanie analiza. Służy do tego celu zaadresowana koperta zwrotna. Wraz z materiałem genetycznym trzeba odesłać także bardzo ważne formularze, a w tym m.in. formularz zlecenia badania ojcostwa.
Etap czwarty: analiza DNA
Ustalaniu ojcostwa towarzyszy kilka podstawowych kroków. Pierwszy z nich stanowi przytoczona wyżej izolacja DNA. W kolejnym etapie, na bazie dostarczonego do laboratorium materiału tworzy się profil genetyczny każdej analizowanej osoby. Porównanie tych właśnie profili, a ściślej mówiąc markerów genetycznych, określanych inaczej układami STR, ułatwia staranne wyznaczenie stopnia spokrewnienia między domniemanym ojcem, a potomkiem.

Etap piąty: przekazanie sprawozdania
Pacjent ma możliwość wyboru sposobu w jaki chce uzyskać informację o wykonanym badaniu. Wynik badania może zostać przesłany pocztą, przekazany telefonicznie lub e-mailowo.
Więcej na genomio.pl

W jaki sposób zrobić badanie DNA na ojcostwo? komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się