-1°C całkowite zachmurzenie

Trwa przebudowa drogi gminnej

Inwestycje, przebudowa drogi gminnej - zdjęcie, fotografia

Rozpoczął się remont drogi powiatowej nr 3545W Wierzbica – Polany – Krzyżanowice.

Remontowany odcinek drogi ma długość 1 030 m, w zakresie od km 7+480 do km 8+510.

– To wszystko dzięki wzorowej współpracy gminy Wierzbica z zarządem powiatu radomskiego – informuje Wójt Zdzisław Dulias.

Chodzi o drogę powiatową na fragmencie od „Resztówki” przez Polany do Krzyżanowic.

Prace prowadzi firma Budromost ze Starachowic.

W ramach robót wykonane zostaną następujące zadania:

- wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni mieszanką bitumiczną oraz ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki bitumicznej,

- umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym,

- remont istniejących urządzeń odwadniających,

- naprawa powstałych przełomów,

- wysokościowe dowiązanie istniejących zjazdów do rzędnych projektowanych nawierzchni i podczyszczonych rowów,

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych.

 

Źródło i foto: Urząd Gminy w Wierzbicy 

Trwa przebudowa drogi gminnej komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się