-5°C pochmurno z przejaśnieniami

Sądowe badanie ojcostwa

Sądowe badanie ojcostwa nakazuje – w przeciwieństwie do testu prywatnego – użycia pewnych norm zgodnych ze wzorcami określonymi przez krajowe sądownictwo.
Aby rezultat testu wykonywanego w celu potwierdzenia lub wykluczenia ojcostwa danego mężczyzny, został zaakceptowany przez sąd za pewny oraz zgodny z prawem dowód w rozprawie, muszą zostać spełnione pewne warunki, a zalicza się do nich:

  • Nieodzowność wzięcia udziału w badaniu 3 osób. Jeśli dziecko jest niepełnoletnie to przypuszczalnego ojca, syna lub córki oraz matki, przy czym w przypadku, gdy dziecko posiada innych prawnych opiekunów niezbędne jest przedstawienie zezwolenia jego prawnych opiekunów na przeprowadzenie badania.
  • Obowiązek sprawdzenia tożsamości wszystkich badanych osób odbywa się przez okazanie poświadczających tożsamość dokumentów (dowodu osobistego, bądź paszportu), w przypadku niepełnoletniego dziecka takim dokumentem jest odpis zupełny aktu urodzenia.
  • Potrzeba przyjechania do właściwej placówki analitycznej, w której materiał biologiczny przeznaczony do ekspertyzy, pobrany zostanie w obecności lekarza lub analityka medycznego, posiadającego uprawnienia nadane przez biegłego sądowego. Istnieje obowiązek opracowania raportu z całego zdarzenia.

Jak wygląda ekspertyza?
Informacyjne badania ojcostwa, jak również te zlecane dla potrzeb postępowania sądowego są całkowicie bezpieczne i bez wpływu na zdrowie. Sądowy test na ojcostwo nie nakazuje udokumentowania żadnego skierowania, wystarczy tylko skontaktować się z wybraną placówką analityczną. Próbki do badania pozyskuje się poprzez wzięcie wymazu z jamy ustnej przy pomocy czystej wymazówki, zakończonej bawełnianą końcówką. Cała procedura trwa tylko kilka minut. Czas oczekiwania na rezultat badania jest stosunkowo niedługi i nie przekracza kilku dni roboczych. Zestaw dokumentów wzbogaconych autentyczną ekspertyzą biegłego sądowego, gotowy jest zwykle w przeciągu około 2 tygodni. Osoba zlecająca test pokrewieństwa ma także możliwość wyboru sposobu przekazania wyniku. Wiadomość o teście może otrzymać drogą pocztową, na wskazany adres placówki pocztowej, e-mailowo, telefonicznie bądź też udać się po wynik do placówki medycznej, w której zlecone zostało badanie.

Sądowe badanie ojcostwa komentarze opinie

Dodajesz jako: Zaloguj się